Fitnes kluby

Jak udržet klienty fitnes klubu dlouhodobě

Za-prvé: Měli byste znát LIFETIMEVALUE klienta. T.j. znát kolik klient zanechal ve vašem fitnes klubu celkem za celou dobu vaši součinnosti s nim („za celý svůj život“) a nejen za jedinou abonentní platbu , trénink, hodinu apod.

Pokud jste schopni klienta udržet ve svém fitnes klubu celý rok a ne pouze měsíc-dva, tak to automaticky zvyšuje váš zisk 12 krát. To znamená, že můžete vynaložit na získání nových klientů ještě víc materiálních zdrojů a zvýšit takto ještě více váš zisk. A uskutečnit to (udržet klienta pokud možno co nejdéle) není až tak složité, ale málokterý fitnes klub se o to vědomě a cílevědomě snaží.

Ale vždyť od toho závisí nejen váš současný finanční úspěch, ale i budoucnost vašeho klubu, protože klienti, kteří zůstanou s vámi déle:

– se stávají doporučujícími vašich služeb,

– mají uvědomělý a odpovědný vztah k tréninkům, protože jejich myšlení je naladěno na dlouhodobou perspektivu

– docilují hmatatelné a stabilní výsledky, protože jsou zaměřeni na trvalé zdokonalování.

Mohli byste také zvyšovat přínosy fitnes klubu bez toho, že byste něco podnikali, kromě udržení stávajících klientů. Je to však riskantní. Měli byste trvale rozšiřovat klientskou základnu.

Uvedeme několik doporučení jak prodloužit LIFETIMEVALUE klienta.

Ještě před prvním tréninkem se snažte „vytypovat“ dlouhodobé klienty, nastavte systém jejich návštěv tak, abyste udrželi on-line spojení s nimi také poté, co zakoupí předplatné, kartu, tréninky atp., uzavřete s nim smlouvu, ve které jednoznačně určíte, co získá klient za dobu dlouhodobého programu.

Při prvním tréninku seznamte klienta s pravidly, které musí přesně znát a pamatovat si je, předejte mu rozvrh stravování ( rovněž při následujících cvičeních je třeba podporovat správný a důsledný režim stravování). Prvý trénink není třeba dělat s velkou zátěží (nelekejte klienta), určitě si připravte scénář jednání s klientem.

Rovněž tak po prvním tréninku je nutný styk s klientem formou on-line nebo off-line po dobu 30-90 dnů (měl by se přivázat zejména k vašemu klubu a ne pouze ke cvičením). Určitě nalaďte referenční systém (přiveď přítele, dostaneš bonus) na webových stránkách, aby vaši současní klienti mohli zaplatit „přímo nyní“ část svých tréninků,nebo úplný kurs. Oceňujte výsledky tréninků, chvalte a povzbuzujte je.
Zaveďte HIGH ENERGY po dobu tréninku – udělejte jej zajímavým a veselým, zařaďte humorné prvky, protože klienti jdou na trénink často dost neochotně. Zvedněte jim náladu na dobu po tréninku. Udělejte tréninkový plán různorodým, aby byl zahrnut nový prvek, podněcující zájem k dalším cvičením.
Je vidět, že je to relativně jednoduché, není třeba žádných zvláštních způsobů ani úsilí, přesto jsou účinné a přinášejí hmatatelné výsledky.