Programy loajality

Dle statistky získané z různých maloobchodů, prodávajících bižuterii a ozdobné předměty 65 % kupujících odchází od prodejců v důsledku malé pozornosti k nim.

Co tedy je třeba udělat pro udržení klienta a pro to, abychom jej přiměli k periodickým nákupům ? Existuje několik způsobů:

1. Diskontní karty

Při první koupi nabídněte klientu diskontní kartu na následné nákupy (5 %). Tento počin velmi silně motivuje klienty vrátit se do obchodu a uskutečnit další nákup.

2. Navrhněte klientovi vyplnit anketu

Nevelké ankety prováděné s klienty při nákupu umožňují vytvořit dobrou základnu dat.
Soubor těchto údajů o klientovi můžete v budoucnu využít a aktivně ovlivnit chování svých klientů pomocí informačních zásilek.

3. Informujte klienta o akcích, slevách (pomocí SMS, e-mailu)

Soustavně informujte své klienty o jakýchkoliv změnách, akcích bonusech atd. Například zasílejte dopisy s blahopřáními k narozeninám nebo informujte o postoupení nového zboží do obchodu. Rovněž tak soustavně informujte o výprodejích a slevách.

4.  na finanční částku („kupóny-peníze“)

Cílem je motivovat k návštěvě a k provedení opakovaného nákupu. Při nákupu na určitou částku předáte klientovi kupón na fixovanou částku, pomocí kterého klient může zaplatit část následujícího nákupu. Při nákupu na částku 1000 korun – dostane kupón na 100 korun. Tento kupón použije při následujícím nákupu s odečtem od 1000 korun. Takové kupóny jsou velmi užitečné v případě, když se klient nemůže rozhodnout s výběrem dárku. V dané situaci dárkový kupón je velmi dobrým řešením.

5. Poukazy na slevu

Cílem je motivovat k provedení prvního nákupu či provést opakovaný nákup. Při prvním nákupu vydejte slevový kupón (10 %), platný po dobu 1-ho měsíce. Nabídněte též několik kupónů pro přátele.

6. Kumulativní slevy

Čím více klienti nakupují, tím větší mají slevy. Při dosažení sumy nákupů 3000 korun poskytněte slevu 10 %.
Důležité je pochopit, že vyděláváme na opakovaných prodejích !

7. Velmi kvalitní servis

Cílem je udělat návštěvu obchodu příjemnou. Pokud se klient zajímá o novinky, informujte jej o postoupení nové kolekce. Rezervujte klientovi zboží (na 1 den, na 1 týden). Zapamatujte si vkus klienta a při následujících nákupech jej překvapte.

8. Záruční podmínky

Cílem je ochránit klienta od problémů. Využijte možnost a informujte klienta o poskytnutí záruky na výrobek. Seznamte ho se způsobem zacházení s výrobkem. Ve skutečnosti je mnoho způsobů, v daném případě uvádíme pouze základní. Zde se nekladou žádné meze vaši fantazii.

Chcete-li pomoct při nacházení způsobů jak získat a udržet klienty zejména ve vaši sféře působnosti, obraťte se na nás: