Kdo jsme?

Používané programy pro získání a udržení klientů Zajímavé pro vás přilákat nové klienty a udržet stávající a tím pádem zvýšit tržby? Pokud si objednáte naši informační podporu, budete mít ZDARMA k dispozici informace, hotové návody a instrukce pro práci s vašimi klienty.

Naše firma již více než 10 let vyrábí plastové karty.
Za tuto dobu se nám podařilo získat mnoho zkušeností jak v oblasti jejich výroby, tak i v jejich použití v programech loajality.
Během této doby mnoho klientů, k naší velké lítosti, ukončilo svoji činnost. Tato skutečnost nás upřímně mrzí nejen proto, že jsme ztratili klienty, ale i proto, že jsme viděli, jak se podnikatelé snažili získat a udržet klienty, spoléhaje pouze na vlastní síly a znalosti. Je to k nevíře, že mnozí z nich rozdávali námi vyhotovené plastové karty bez toho, aby měli jakoukoliv koncepci a plán, jak dále pracovat se svými zákazníky. Dokonce ani neevidovali údaje o těch, komu plastové karty předali!

V souvislosti s těmito skutečnostmi jsme se rozhodli vytvořit tyto webové stránky, určené pro publikaci článků a posledních novinek z celého světa, věnovaných otázkám marketingu loajality (loajalita výrobní značce, upevnění loajality personálu, ovlivňování loajality klientů, rozpracování a podpora programů loajality):

1) Existující účinné programy loajality
2) Používané programy pro získání a udržení klientů
3) Plánované semináře v dané tématice
4) Knihy a články v oblasti teorie a praxe předních světových společností v oblasti
marketingu loajality

Pokud si objednáte naši informační podporu, budete mít ZDARMA k dispozici informace, hotové návody a instrukce pro práci s vašimi klienty.

Jsme upřímně zainteresováni na úspěšném rozvoji vašeho podnikání, podnikání našich klientů a věříme, že tyto bezplatné informace budou užitečné pro každého, kdo hodlá být úspěšným. Přejeme vám úspěch ve vašem podnikání!